Hotline
Phụ huynh
tìm gia sư
0946996268
0903159638 Gia sư
tìm lớp
102M Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Q 7, HCM
Thứ 2 - 7 8:00 - 18:00

Gia Sư

GS Thu Phuong
14/07/2022

My thought about Gia Su SV Center

This is the first time I have worked with Gia Su SV Center so I feel not only nervous but also scared when I apply the tutorial job in this place. So why I feel scared?

GS Thanh Tâm Về Ngôi Nhà Thứ 3

Chia sẻ của Cô giáo, cô gia sư Thanh Tâm

Rồi khi ra trường, tất nhiên không dễ dàng gì tìm kiếm được một ngôi trường để mình phấn đấu và cống hiến, tôi lúc đó đi làm gia sư, lúc này thì phí gì cũng phải chịu thôi nhưng có lẽ tôi may mắn, vì gặp được Gia Sư SV, đây không chỉ là một trung tâm gia sư mà đây còn là ngôi nhà thứ 3 của tôi.