Hotline
Phụ huynh
tìm gia sư
0946996268
0903159638 Gia sư
tìm lớp
102M Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Q 7, HCM
Thứ 2 - 7 8:00 - 18:00

cha người gia sư đầu tiên của ôti

Cha người gia sư đầu tiên của tôi.jpg
14/07/2022

“Cha” Người Gia Sư Đầu Tiên Của Tôi

Ngày ấy, nếu người Gia Sư của tôi, người cha đáng kính của tôi không bỏ ra nhiều công sức, thời gian kèm cặp bên tôi, có lẽ sẽ không có tôi của ngày hôm nay để viết nên những dòng tâm sự này.