Hotline
Phụ huynh
tìm gia sư
0946996268
0903159638 Gia sư
tìm lớp
102M Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Q 7, HCM
Thứ 2 - 7 8:00 - 18:00

Chia sẻ của gia sư Giang Bùi

14/07/2022

Chia sẻ của gia sư Giang Bùi

Khi đọc thông tin về trung tâm Gia Sư SV, hiểu được tâm huyết của những người sáng lập là để tạo điều kiện tìm kiếm việc làm cho các bạn Sinh viên, đồng thời giúp những vị phụ huynh có con em đang trong tuổi đi học