Hotline
Phụ huynh
tìm gia sư
0946996268
0903159638 Gia sư
tìm lớp
102M Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Q 7, HCM
Thứ 2 - 7 8:00 - 18:00

gửi người thầy

Gửi Người Thầy Gia Kim
14/07/2022

Gửi Người Thầy – Học Trò Gia Kim

Trong đời, đề thành công thì phải có một người Thầy để dẫn dắt. Ông cha ta đã có câu “Bán Tự Vi Sư, Nhất Tự Vi Sư – Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy”. Người dẫn dắt em nên người đó chính là người Thầy.