Hotline
Phụ huynh
tìm gia sư
0946996268
0903159638 Gia sư
tìm lớp
102M Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Q 7, HCM
Thứ 2 - 7 8:00 - 18:00

Phương Pháp Nhận Biết Một Số Chất Vô Cơ

Hóa Học Phuong Pháp Nhận Biết Một Số Chất Vô Cơ
15/07/2022

Hóa Học :: Phương Pháp Nhận Biết Một Số Chất Vô Cơ

Dung dịch phenolphtalein: Dung dịch phenolphtalein từ không màu màu tím hồng